Jumat, 11 Februari 2011

Hans Hylkema


Hans Hylkema

Sutrdaranya Hans Hylkema, ia banyak membuat film fiksi dan juga dokumentar, selayaknya pembuat film Belanda lainnya. Ia juga membuat dokumentar di berbagai negara termasuk juga di Suriname, dan film-film tentang musik Jazz dan Blues.

Speelfilm
OEROEG (1993)
JULIA'S GEHEIM (1987)
DE MANNETJESMAKER (1983)

Documentaire
DE GOUDLIJN PARAMARIBO- DAM (2002)
Reisverhalen
Producent: Pieter van Huystee Film
JOHNNY & JONES (2001)
JAZZPORTRETTEN (1997)
JANNAH, NEW LADY IN JAZZ (1996)
DE LAATSTE SESSIE (1991)

Dramaserie
DE PAPEGAAI (1988)
DE JONGENS VEERMAN (1982)
IN HET BELANG VAN UW KIND (1979)

Biografische tv-revue
SAMUEL FALKLAND SHOW (1991)

Korte film
VRIJMARKT (1997)
VREEMDE EEND IN DE BIJT (1986)
SPEELMETERS (1976)
EEN BEVRIJDINGSFEESTJE (regiedebuut 1970)

Prijzen en eervolle vermeldingen voor SAMUEL FALKLAND SHOW, OEROEG, JULIA'S GEHEIM, SPEELMETERS, EEN BEVRIJDINGSFEESTJE, DE MANNETJESMAKER en DE JONGENS VEERMAN

OVER OEROEG
Tussen 1945 en 1949 probeerde de Nederlandse overheid de wording van de onafhankelijke staat Indonesië tegen te houden. Met geweld. Veel vaders kunnen er nog steeds niet over praten. Het staat vast dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, maar pogingen om over het onderwerp te spreken worden al snel betiteld als het 'openrijten van een wonde'. In de film Oeroeg speelt oorlogsgeweld een belangrijke rol. Regisseur Hans Hylkema hoopt dat het een nieuwe generatie onwetenden de ogen zal openen.

De novelle 'Oeroeg' van Hella Haasse verscheen in 1948, tussen de twee politionele acties in. Het verhaal eindigt met de terugkeer van de ik-figuur, een Nederlandse jongen, naar Indië. "Mijn aankomst in Batavia viel ongeveer samen met het uitbreken van wat ik, ter vereenvoudiging, de politionele actie zal noemen." In de buurt van de plantage waar hij opgroeide wordt de ik-figuur bedreigd door een Indonesiër die hem toevoegt: "Ga weg. Je hebt hier niets te maken". Met die woorden worden de tijdens de oorlog gewijzigde omstandigheden samengevat. Extra schrijnend is dan nog dat de woorden wellicht werden uitgesproken door Oeroeg, van jongs af aan de boezemvriend van de ik-figuur.
Het scenario van de film Oeroeg gaat verder waar het boek eindigt. Hoofdpersoon Johan keert als militair terug naar het land van herkomst. De bedreiging door de vermoedelijke Oeroeg is het begin van Johans zoektocht naar zijn jeugdvriend. Dit zoeken gaat gepaard met langdurige herinneringen aan de jaren die zij samen doorbrachten, de periode die Haasse in haar novelle beschreef. Ook al was Johan zoon van de plantage-eigenaar en Oeroeg zoon van de opzichter, ze waren onafscheidelijk. De veranderende politieke omstandigheden dreef de twee vrienden langzaam uit elkaar. Het heden, dat is 1947, is aan het boek toegevoegd en toont de strijd tussen Nederlandse militairen en Indonesische vrijheidsstrijders.
Antara tahun 1945 dan 1949 pemerintah Belanda berusaha untuk menjadi negara merdeka Indonesia untuk berhenti. Dengan kekerasan. Banyak bapak masih bisa bicara tentang itu. Jelas bahwa hal-hal buruk telah terjadi, tetapi upaya untuk berbicara pada subjek segera dapat digambarkan sebagai "air mata luka." Dalam film perang Oeroeg memainkan peran utama. Direktur Hans Hylkema harapan bahwa generasi baru akan terbuka mata hati.
Novel 'Oeroeg' oleh Hella Haasse dirilis pada tahun 1948, antara dua tindakan polisi. Cerita diakhiri dengan kembalinya narator, seorang anak Belanda, ke India. "Saya tiba di Batavia jatuh kasar dengan pecahnya dari apa yang saya, penyederhanaan, akan memanggil polisi tindakan." Dekat pertanian di mana ia tumbuh narator terancam oleh orang Indonesia yang menambahkan: "Pergilah. Anda tidak ada hubungannya". Dengan kata-kata selama perang diringkas perubahan keadaan. Lebih tajam masih adalah bahwa kata-kata itu mungkin diucapkan oleh Oeroeg sejak awal di dada teman narator.Skenario
film mana Oeroeg mengambil buku berakhir. Johan protagonis kembali sebagai militer kembali negara asal mereka. Ancaman oleh Oeroeg diduga adalah awal dari pencarian Johan untuk teman masa kecilnya. Pencarian ini dikaitkan dengan kenangan lama tahun-tahun mereka habiskan bersama, periode Haasse dijelaskan dalam novelnya. Walaupun John adalah anak dari pemilik perkebunan dan putra Oeroeg pengawas, mereka tidak terpisahkan. Perubahan situasi politik, kedua sahabat itu perlahan-lahan terpisah. Sekarang, yang 1947, akan ditambahkan ke buku dan menunjukkan pertempuran antara pejuang kemerdekaan Indonesia dan tentara Belanda.

Affiniteit
Hans Hylkema is geïnteresseerd in de politieke geschiedenis van Nederland. Eerder uitte zich dat in De mannetjesmaker (1983), een authentiek verhaal over een sluwe pr-functionaris tussen de Haagse politici van de jaren zestig. Hylkema: "Als je die belangstelling hebt is Nederlands-Indië zo'n kolossale, massieve plek in de Nederlandse geschiedenis. Je kunt er wel tien films maken, er ligt daar zoveel drama en conflictstof".
Afinitas
Hans Hylkema tertarik pada sejarah politik Belanda. Sebelumnya yang terwujud pada pria penulis (1983), sebuah cerita otentik tentang PR Officer licik Den Haag antara politisi dari enam puluhan. Hylkema: "Jika Anda telah tertarik Hindia Belanda begitu besar, tempat yang besar dalam sejarah Belanda. Anda dapat membuat selusin film, ada begitu banyak drama dan konflik yang penuh"
Hoe zou het komen dat het veelgelezen boek 'Oeroeg' nooit eerder aanleiding is geweest voor een film?

"Nederlandse filmmakers hebben daarvoor te weinig affiniteit met Indië. Voordat ik me op deze film ging voorbereiden wist ik er ook nauwelijks iets van. Het is een zwarte bladzijde, betrokkenen praten slechts met grote moeite over de afloop van de Nederlandse aanwezigheid in Indië. Bovendien zijn de opnames voor Max Havelaar destijds zeer moeizaam verlopen, waardoor Nederlandse producenten weinig enthousiast zijn over filmen in Indonesië."

Bagaimana
mungkin bahwa buku dibaca luas Oeroeg "tidak pernah telah menyebabkan film?


"Pembuat film Belanda telah membuat afinitas tidak memadai dengan India. Sebelum aku sedang mempersiapkan film ini aku hampir tidak tahu apa-apa. Ini adalah halaman hitam, yang bersangkutan hanya dengan kesulitan besar berbicara tentang hasil kehadiran Belanda di India. Selain itu rekaman sangat sulit untuk Max Havelaar waktu kedaluwarsa, begitu sedikit antusiasme untuk produser film Belanda di Indonesia. "
Hella Haasse kreeg naar aanleiding van 'Oeroeg' van mensen als Tjalie Robinson en Rob Nieuwenhuys het verwijt niet Indisch genoeg te zijn. Hoe zit dat met uw affiniteit?

"Prachtig vind ik dat, die controverses over wie het meest Indisch is. Alsof het een exclusief privilege is. Wat mij betreft: niet dus. Ik heb geen enkele roots in de vorm van familieleden. Alleen de vader van een nicht heeft er gevochten en zijn terugkeer herinner ik me nog. Later kreeg ik, via enthousiaste vrienden, belangstelling voor het huidige Indonesië. Ik wilde er niet zomaar naar toe, maar met een doel. Dus heb ik eerst een doel gezocht en dat was het maken van een film."
Hella Haasse mengikuti "Oeroeg" orang-orang seperti Tjalie Robinson dan Rob Nieuwenhuys kritik India tidak cukup. Bagaimana dengan afinitas Anda?

"Idealnya Saya pikir yang paling kontroversi tentang siapa yang India. Seolah-olah itu adalah hak eksklusif. Seperti untuk saya, tidak begitu. Aku tidak punya akar dalam bentuk keluarga. Hanya ayah dari seorang sepupunya telah berjuang dan Aku ingat kembali. Kemudian aku menerima, melalui teman-teman antusias, minat saat ini di Indonesia. aku tidak hanya pergi, tetapi dengan tujuan. Jadi saya harus mencari tujuan pertama dan itu membuat film. "
Bespottelijk

Twee keer eerder heeft iemand geprobeerd de gruwelen van de politionele acties boven tafel te krijgen: Joop Hueting in 1969 in 'Achter het nieuws' en Loe de Jong een paar jaar geleden. Beide kregen zij de natie over zich heen. Verwacht u weer zo'n reactie?

"In ieder geval niet op de georganiseerde manier zoals dat bij De Jong is gebeurd. Zijn begeleidingscommissie is door zo'n club behoudende veteranen onder druk gezet. Ik vind het schandelijk zoals dat gegaan is en onbegrijpelijk dat De Jong zijn mening als historicus heeft bijgesteld. Joop Hueting kende ik al. De scène waarin een Indonesische krijgsgevangene wordt gemarteld is gebaseerd op zijn ervaringen. In de film valt de aan zijn voeten gebonden man op de aarde, in werkelijkheid lieten ze hem met zijn hoofd op beton vallen.
Vorig jaar september hebben we al met voormalige militairen te maken gehad, toen in de krant een interview met Jeroen Krabbé verscheen dat Pieter van Lierop op de set had gemaakt. Krabbé zei in dat interview: "Wij hebben ons daar als nazi's misdragen". Ze hebben toen een brief naar minister ter Beek gestuurd, om "te redden wat er te redden viel", zoals ze het zelf zeiden. Het was allemaal te bespottelijk voor woorden. Inmiddels hebben een aantal veteranen de film gezien en zijn ze gerustgesteld. Ze wilden voorkomen dat de 135.000 militairen die daar geweest zijn, vrijwilligers en diensplichtigen, zoveel jaar na dato weer aan de schandpaal zouden worden genageld. Niets is minder waar. De film laat zien dat dienstplichtigen in een oorlogssituatie in bepaalde dingen kunnen worden meegezogen. We hebben daar ondervragingsmethoden gebruikt die zo oud zijn als de uitvinding van de elektriciteit."

Konyol
Dua kali sebelum telah ada yang mencoba kengerian tindakan polisi di atas meja untuk mendapatkan: Joop Hueting pada tahun 1969 dalam "Behind the News" dan Loe de Jong beberapa tahun yang lalu. Kedua bangsa mendapatkannya di atasnya. Apakah Anda mengharapkan tanggapan seperti kembali? 
"Setidaknya tidak dalam cara yang terorganisasi ketika De Jong yang telah terjadi. Nya Bimbingan adalah suatu klub veteran konservatif diletakkan di bawah tekanan. Aku merasa keterlaluan dan tidak dapat dipahami sebagai ia pergi yang De Jong telah merevisi pendapatnya sebagai seorang sejarawan . Aku sudah tahu Joop Hueting Adegan di mana seorang penyiksaan tawanan Indonesia didasarkan pada pengalamannya. Dalam film ini jatuh pada laki-laki diikat kakinya di bumi, dalam kenyataannya mereka membiarkan dia jatuh di atas kepalanya pada beton.


September lalu kita telah dengan mantan tentara yang dihadapi, ketika surat kabar menerbitkan sebuah wawancara dengan Jeroen Krabbé muncul bahwa Pieter van Lierop telah di set. Krabbe mengatakan dalam wawancara itu: "Kami berada di sana sebagai Nazi nakal. Mereka kemudian memiliki surat dikirim ke Menteri Ter Beek, "untuk menyimpan apa yang dapat diselamatkan, karena mereka sendiri berkata. Itu semua terlalu konyol untuk kata-kata. Sementara itu sejumlah veteran telah melihat film dan mereka diyakinkan. Mereka ingin mencegah 135.000 prajurit yang telah ada, dan diensplichtigen relawan, bertahun-tahun kemudian lagi akan dipaku ke mengumumkan kekurangan. Pikirkan lagi. Film ini menunjukkan bahwa wajib militer dalam situasi perang hal bisa diisap. Kami telah sejak menggunakan metode interogasi yang setua penemuan listrik. "
'Oeroeg' was bij Hella Haasse vooral een verhaal over vriendschap. Is het bij u behalve dat ook een politiek statement?

"Het is in ieder geval geen gemakkelijke sneer naar het koloniale bewind, dat is te goedkoop. Maar dat mijn sympathie bij de Indonesische vrijheidsstrijd ligt is wel duidelijk, denk ik. Mijn verontwaardiging was groot, toen ik las wat er allemaal is uitgevreten. Bij Loe de Jong en anderen worden excessen verwoord die je onder de kop 'oorlogsmisdaden' kunt scharen. Al voor de oorlog had de Nederlandse overheid een concentratiekamp in Nieuw-Guinea ingericht voor Indonesische nationalisten. Wat dat betreft mogen we wel eens wat minder aanmatigend zijn als het gaat om de zogenaamde gidsfunctie van Nederland.
"Oeroeg" adalah dengan Hella Haasse terutama cerita tentang persahabatan. Apakah bagi Anda, kecuali bahwa sebuah pernyataan politik? "Memang tidak mudah untuk memecahkan pemerintahan kolonial, yang terlalu murah. Tapi saya simpati terletak pada perjuangan kemerdekaan Indonesia jelas, saya kira. Saya marah hebat ketika saya membaca apa yang telah dimakan. Dalam Loe de Jong dan lain-lain adalah ekses yang menyatakan di bawah judul "kejahatan perang" bisa gunting. Bahkan sebelum perang pemerintah Belanda sebuah kamp konsentrasi di New Guinea untuk mengatur nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, kita kadang-kadang kurang lancang sebagai panduan disebut fungsi dari Belanda. " Fragment artikel Filmkrant.nl.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar